Skip to content

Advertisement

Environmental Health and Preventive Medicine

Open Access

Acknowledgment to reviewers who served in 2013

Environmental Health and Preventive Medicine201318:363

https://doi.org/10.1007/s12199-013-0363-5

Published: 8 October 2013

We highly appreciate a kind contribution of the following individuals who served as a reviewer for articles submitted to Environmental Health and Preventive Medicine in 2013.

Takemi Otsuki

Editor-in-Chief

Babazono, Akira (Fukuoka)

Endo, Yoko (Amagasaki)

Endo, Ginji (Osaka)

Fujimoto, Naohiro (Kitakyushu)

Fujishiro, Hitomi (Tokushima)

Fujiwara, Takeo (Wako)

Fukunaga, Ichiro (Kochi)

Fukushima, Tetsuhito (Fukushima)

Hashizume, Masahiro (Nagasaki)

Hayakawa, Kazuo (Suita)

Hayakawa, Takehito (Fukushima)

Hiraku, Yusuke (Tsu)

Horiguchi, Hyogo (Akita)

Horiuchi, Masahisa (Kagoshima)

Ichiba, Masayoshi (Saga)

Inadera, Hidekuni (Toyama)

Ishikawa, Hirofumi (Okyama)

Iwata, Noboru (Higashihiroshima)

Izawa Tetsuya (Kyotanabe)

Kagawa, Takahide (Tsukuba)

Kakehashi, Masayuki (Hiroshima)

Kamijima, Michihiro (Nagoya)

Kanamori, Masao (Otsu)

Kaneita, Yoshitaka (Oita)

Katayama, Keiko (Hiroshima)

Kato, Masashi (Kasugai)

Kawakami, Norito (Tokyo)

Kayama, Fujio (Shimotsuke)

Koizumi, Akio (Kyoto)

Kondo, Takahisa (Nagoya)

Kunugita, Naoki (Wako)

Kuroda, Yoshiki (Miyazaki)

Mahbub, Hossain Md (Yamaguchi)

Matsuno, Kouji (Fukuoka)

Michikawa, Takehiro (Tsukuba)

Miyai, Nobuyuki (Wakayama)

Miyashita, Kazuhisa (Wakayama)

Mizuma, Takashi (Hachioji)

Morita, Manabu (Okyama)

Moriyama, Masaki (Fukuoka)

Mure, Kanae (Wakayama)

Nakaji, Shigeyuki (Hirosaki)

Nakamura, Keiko (Tokyo)

Nakamura, Koshi (Kahoku)

Nakamura, Hiroyuki (Kanazawa)

Ohtaki, Megu (Hiroshima)

Okubo, Yasushi (Tokyo)

Okuda, Masayuki (Yamaguchi)

Ono, Rei (Kobe)

Oono, Hideki (Mitaka)

Ozasa, Kotaro (Hiroshima)

Saito, Takeshi (Sapporo)

Sakai, Toshiyuki (Kyoto)

Sakamoto, Mineshi (Minamata)

Sakata, Kiyomi (Morioka)

Shibata, Eiji (Nagakute)

Sugita, Minoru (Tokyo)

Suzuki, Kohta (Kofu)

Takeda, Atsushi (Shizuoka)

Tanaka, Keitaro (Saga)

Tohyama, Chiharu (Tokyo)

Ueda, Kayo (Tsukuba)

Wang, Da-Hong (Okayama)

Yoshida, Takahiko (Asahikawa)

Yoshida, Minoru (Hachinohe)

Yoshinaga, Jun (Tokyo)

Yoshioka, Eiji (Asahikawa)

Copyright

© The Japanese Society for Hygiene 2013

Advertisement